எடை

0
45
Facebook இல் பகிர
Twitter இல் ட்வீட்டிட

இதயத்தின் உள்ளே ஏனோ                                                                                                     புதிதாய் எடை கூடியது
தடவி பார்த்தால்                                                                                                                      அவளே முழுவதுமாய்                                                                                                                 நிரம்பியிருக்கிறாள்.

என் இதயமே !

                 கோபம் கொள்ளாதே,                                                                                                               அவள் என்னிடமே அனுமதி கேட்கவில்லை                                                                               உள்ளே நுழைய.

பகிர
Facebook
Twitter
முந்தைய கட்டுரைகாதல்
அடுத்த கட்டுரைதேடினேன்