தேடினேன்

0
37
Facebook இல் பகிர்ந்துகொல்லவும்
Twitter இல் ட்வீட் செய்யவும்

                                   எதிர்வரும் ஆண்களிளெல்லாம் உன் முகமே தேடுகிறேன் ,           எங்கே எனது இதயம் எனத்
தேடிக்கொண்டிருந்த என் மனதை
கண் முன் கொண்டுவந்து நிறுத்தினாய்
உன் உருவமாய்

பகிர்ந்து
Facebook
Twitter
முந்தைய செய்திஎடை
அடுத்த செய்திதிமுக வேட்பாளர் பட்டியல் முழு விபரம்