என் காதல்

0
20
Facebook இல் பகிர
Twitter இல் ட்வீட்டிட

என் காதலை சுருக்கமாக ஓரிரு வரிகளில் சொல்ல எனக்கு தெரியவில்லை,

எத்தனை பக்கம் எழுதினாலும்உனக்கு புரியவில்லை.

காத்திருப்பேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும்,

என் காதல் உனக்கு புரியும் வரை…

பகிர
Facebook
Twitter
முந்தைய கட்டுரையுகம் யுகமாய்
அடுத்த கட்டுரைநாணம்

கருத்துகள் இல்லை

உங்கள் கருத்துக்களை பதிய