உங்கள் பதிவின் முகவரியை மாற்ற வேண்டுமா? blog-post_4 பிடிக்கவில்லையா?

1
103
Facebook இல் பகிர்ந்துகொல்லவும்
Twitter இல் ட்வீட் செய்யவும்
தமிழ் மொழி தலைப்புகளை பிளாக்கர் கண்டுகொள்வதில்லை. அதனால் நாம் புதிய பதிவுகளை இடும் பொது பெரும்பாலும் நமது பதிவுகளின் URL எனப்படும் தனி முகவரியை பிளாக்கர் தன இஷ்டத்துக்கு வைத்து கொள்ளும்.
அதாவது https://tamiltel.in/2016/03/blog-pos_4.html எனபது போல.
ஆனால் இதை நீங்கள் மிக எளிதாக மாற்றி கொள்ளலாம்.
பதிவு PUBLISH செய்யப்படும் முன்னர் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும்.

POST SETTINGS  பகுதியில் PERMALINK ஐ தெரிவு செய்து அதில் பின்கண்டவாறு உள்ளீடு செய்ய வேண்டும்.

ஆங்கிலத்தில் மட்டுமே உள்ளீடு செய்யலாம். மேலும் இடைவெளிகள், சிறப்பு எழுத்துகளை தவிர்க்கவும்.

1 கருத்து

  1. கடைசியில் நான் ப்ளாக் போஸ்ட் முகவரியை மாற்றவில்லையே?

    பதிலளிக்க

உங்கள் கருத்தை தெரிவிக்க