காதலே வேண்டாம்

0
72
Facebook இல் பகிர்ந்துகொல்லவும்
Twitter இல் ட்வீட் செய்யவும்

இன்றைய சிந்தனை

காதல் இல்லையேல் சாதல் என்று நினைத்திருந்தேன்
உன்னை காதலித்த பின்புதான் தெரிந்தது
காதலைவிட சாதலே மேலென்று,

பகிர்ந்து
Facebook
Twitter
முந்தைய செய்திஅறுசுவையுடன் சித்திரை மாத பிறப்பு
அடுத்த செய்திஉனக்காக ஒரு கடிதம்